มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินผ่านตู้ ATM

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา รายได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยเหลือการผ่าตัด…

Read more

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ประชุมวิชาการ“การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเต็ลแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเปิดการการประชุมวิชาการโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง

Read more

การผ่าตัดและการประชุมวันที่ 2 1st ASEAN CCA CONFERENCE

กิจกรรมวันที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 พย. 2561 สำหรับงานประชุมวิชาการ 1st ASEAN Cholangiocarcinoma : Move to mastery and cure ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย.2561 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด วันนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Multidisciplinary Team : Case Study ดำเนินกิจกรรมโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี และ นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ หัวหน้างานศัลยกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Read more

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st ASEAN Cholangiocarcinoma CONFERENCE day 1: Move to mastery and cure

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st ASEAN Cholangiocarcinoma CONFERENCE: Move to mastery and cure ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2561 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ จาก คณะทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารณสุข อันได้แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 7 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

Read more