มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ในงานนี้ได้รับเกียรต

Read more

คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล (เฮียเคี้ยง) บริษัท เคี้ยงขอนแก่น จำกัด สมทบทุนบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นจำนวนเงิน 102, 220 บาท

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎ

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุม พิสัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎา

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และโครงการ CASCAP ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 84″ ที่โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มิถุน

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโครงการ CASCAP จัดงาน “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 83” ณ โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก

Read more