วิธีการบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

หากท่านเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้ว ท่านสามารถบริจาคให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อนำ้ดี ผ่านทางแอพพลิเคชัน SCB Easy App หรือ ทางเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร เนื่องจากนี่คือโครงการที่ทางมูลนิธิมะเร็งท่อนำ้ดีจัดขึ้น โดยร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล เงินทุกบาทที่ท่านบริจาค จะนำไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งท่อนำ้ดี โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

วันนี้ท่านสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร้งท่อน้ำดี ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ง่ายด้วย “SCB Easy App” โดยใช้ SmartPhone Download application ทั้้งระบบ IOS AppStore และ ระบบ Android Play Store โดย เข้าไปใน App นี้เพื่อบริจาคเงิน

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา รายได้ทั้งหมดสมทบทุนช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ใน “โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา”
สามารถร่วมบริจาคเงินผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ