Bank Transfers

การบริจาคโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ถ้าท่านเป็นลูกค้าและมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้ว ท่านสามารถบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิ ที่มีลิสท์อยู่ในธนาคาร

scb-logo

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
551-427863-2

baac-logo

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.)
บัญชีออมทรัพย์ สาขาขอนแก่น เลขที่
020035568408

k-bank

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
549-2-13194-8

TMB-bank-logo

ธนาคารทหารไทย
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่
630-2-21423-1

thanachart-01

ธนาคารธนชาต
บัญชีออมทรัพย์ สาขาขอนแก่น ขอนแก่น เลขที่
602-6-08888-8