คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี


มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีแห่งประเทศไทย นำโดยคณะกรรมการที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและด้านการช่วยเหลือสังคม คณะกรรมการของเรามีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อนำพามูลนิธิฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์