คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี


มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีแห่งประเทศไทย นำโดยคณะกรรมการที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและด้านการช่วยเหลือสังคม คณะกรรมการของเรามีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อนำพามูลนิธิฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15