Our Progress

ความก้าวหน้าช่วยเหลือและการสนับสนุน


มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ สถาบันวิจัย และภาครัฐบาล ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้การต่อสู้รณรงค์ปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน และประชาชนผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์ ให้ความคิดเห็น และให้กำลังใจเสมอมาเพื่อเราจะได้ช่วยกันดูแลสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป

ตลอดการทำงานที่ผ่านมาของเรานั้น เราสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด, ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้น, จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชน

progress-1-TH
progress-2-TH
progress-3-TH
progress-4-TH
US-machines

Hitachi Prosound Ultrasound Machines

เครื่องอัลตราซาวด์

 

1: โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

1: โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

1: สำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1: โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1: โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

1: โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

1: โรงพยาบาลคำชะอี ขังหวัดมุกดาหาร

1: โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1: โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1: โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1: โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1: โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

1: โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1: โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1: โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1: โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1: โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร

o2-condenser

Philips Everflo Oxygen Concentrator

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน รุ่น

 

2 เครื่อง: ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ortho-rail

Orthopedic Traction Frame

ชุดโครงโลหะสำหรับถ่วงแขนและขาผู้ป่วย (ราวโหน)

 

2 เครื่อง: ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

IV-infusion

Braun Infusomat Space P With PCA

เครื่องให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ (PCA) รุ่น 

 

1 ชุด: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

forced-air-warmer

3M Bair Hugger Warming Unit model 775

เครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด เครื่อง  Bair hugger รุ่น model 775 

 

1 ชุด: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dvt-1

Flowtron Excel DVT prophylaxis

อุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันด้วยแรงดันอากาศ (Flowtron Excel)

 

1 ชุด: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IV-oven

Memmert Irrigation and IV Fluid Warming Oven

ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven)

 

2 เครื่อง: หน่วยผ่าตัด 1 และ 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์

retractor

Abdominal Surgical Retractor

ชุดเครื่องมือถ่างช่องท้องพร้อมอุปกรณ์

 

1 ชุด: แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์

1 ชุด: หน่วยผ่าตัด โรงพยาบาลสกลนคร

cutter-stapler

Endoscopic Linear Cutter Reloads

เครื่องมือตัดต่อเส้นเลือดระบบอัตโนมัติ

 

40 ชิ้น: หน่วยผ่าตัด 3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์

tele-conf
tele-conf-2
Teleconference Center

ชุด Videoconference พร้อมชุดเครื่องเสียง และ ระบบเสียงห้องประชุม

 

1 ชุด และ 1 ระบบ: ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น