มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ในงานนี้ได้รับเกียรต

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุม พิสัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎา

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และโครงการ CASCAP ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 84″ ที่โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มิถุน

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับโครงการ CASCAP จัดงาน “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 83” ณ โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก

Read more

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมงาน “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 82” ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

29 มีนาคม 2562 มูลนิ

Read more

25 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีมุ่งมั่นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง

25 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีมุ่งมั่นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ นำโดย ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และคุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล พร้อมด้วยคณะ…

Read more

20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นอีกหนึ่งวันสำหรับเดือนแห่งการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดี

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับคณะพยาบาลจากศูนย์ความเลิศโรคมะเร็งท่อน้ำดี (หอผู้ป่วย 8C) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี แก่ผู้ป่วยและญาติ นำโดย ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และคุณชวนพิศ สุนีย์ หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย 8C ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้รับความสนใจจากญาติของผู้ป่วยเป็นอย่างดี…

Read more