คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล (เฮียเคี้ยง) บริษัท เคี้ยงขอนแก่น จำกัด สมทบทุนบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นจำนวนเงิน 102, 220 บาท

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎ

Read more