งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st ASEAN Cholangiocarcinoma CONFERENCE day 1: Move to mastery and cure

1st-ASEAN-day1-article

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st ASEAN Cholangiocarcinoma CONFERENCE: Move to mastery and cure ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2561 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ จาก คณะทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าสาธารณสุข อันได้แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 7 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการ CASCAP โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ชมรมศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยกิจกรรมครั้งนี้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.ร้อยเอ็ด ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เวียตนาม กัมพูชา ลาว และพม่า โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน ในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน การคัดกรองผู้ป่วยโดยเครื่องอัลตร้าซาวน์ วิธีการผ่าตัดรักษา รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พยาบาลและทีมสนับสนุนการผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ให้มีประสิทธิภาพในการคัดกรองและผ่าตัดรักษาและดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งกิจกรรม มีการบรรยายพิเศษ จากคณะแพทย์ นักวิจัย ชั้นนำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการผ่าตัด การรักษา วินิจฉัย การประคับคอง เพื่อให้เกิดการบูณาการณ์ ครบวงจร การรักษาให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในรักษา และหายขาด จากโรคมะเร็งท่อน้ำดี
นอกจากนี้ ช่วงเย็น มีกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st ASEAN Cholangiocarcinoma โดยทางทีมงาน คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 7 จัดขึ้น ซึ่งสร้างความประทับใจ แก่แขกผู้มาเยือนคณะแพทย์และผุ้เชียวชาญ การรักษา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากนานาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น