พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้โรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาล 10 แห่ง