สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน CCA Run for Life ต้านโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครั้งที่ 1 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CCA-RFL-2019-article

วันนี้ 6 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี วาระจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand” ภายใต้กิจกรรม CCA Run for Life : Mini Marathon and Concert ครั้งที่ 1 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี วาระจังหวัดขอนแก่น “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และกิจกรรมวิ่งรณรงค์ “CCA Run for Life ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการ CASCAP รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท่านสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวนิช ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพานิชย์ และคุณไมค์ ภิรมย์พร ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งทั้งระยะ Mini Marathon 10.5 km และ Super Fun run 6.5 km โดยกิจกรรมวิ่งในวันนี้มีนักวิ่งจากทั่วสารทิศเข้าร่วมวิ่งกว่า 1,600 คน

และนอกจากนี้ภายในบริเวณงานมหกรรมรณรงค์ฯ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการต้านโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากโครงการวิจัยต่างๆ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand มาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน

จากนั้นในช่วงเย็น ได้มีกิจกรรมเสวนา : โรคมะเร็งท่อน้ำดีป้องกันได้และรักษาให้หายได้ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
2.รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
3.ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
5.รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
6.คุณไมค์ ภิรมย์พร ญาติผู้สูญเสียจากมะเร็งท่อน้ำดี
7.คุณไพบูลย์ ทรงแสงฤทธิ์ อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
8.คุณสมัน ชุมทอก อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ดำเนินการเสวนา โดย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จากนั้น ทางภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดย คุณเสกสรรค์ พรไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Prime ภูมิภาค ลูกค้า Wealth ธนาคารไทยพานิชย์ รับมอบโดย ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

จากนั้นได้มีการแสดงของบรมครูศิลปินวัฒนธรรมอีสาน คุณแม่ราตรี ศรีวิไล “ราชินีหมอลำซิ่ง” และการร้องเพลงขับกล่อมจากนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชน ” คุณไมค์ ภิรมย์พร ” และการแสดงคอนเสิร์ต “วง MILD”

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมประชุมระดมความคิด เหลียวหลังแลหน้า “การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น