การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2018-02-04-G001

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น “เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี” ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ใน “โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา” ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Shot Gun Start เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program หรือ CASCAP) กับกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้สนับสนุนหลัก โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจลและมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาและความเลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นองค์กรกลางที่ประสานความร่วมมือในการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการผ่าตัดให้หายขาด (curative resection) จำนวน 500 ราย และได้รับการผ่าตัดประคับประคอง (palliative resection) อีกจำนวน 150 ราย ดังนั้นทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีจึง จัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี” ขึ้น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ อีกทั้งในการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เป็นผู้มอบรางวัลถ้วยชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โดยประเภททีม โดยถ้วยรางวัลจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิระยะกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ตรวจอัลตราซาวด์สัญจร และตรวจสุขภาพ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โครงการ CASCAP สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กลุ่มอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วม รวมพลังในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ เพราะ เดือนกุมภาพันธ์ เป็นแห่งการรณรงค์โรคมะเร็งท่อน้ำดีโลก ซึ่งวันแห่งการรณรงค์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสากลตรงกับที่ 14 กุมภาพันธ์ ขอทุกปี

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับความร่วมแรงร่วมใจ ของผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดียากไร้ เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันทวงที ประคับประคอง และหายขาด ซึ่งมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ปีละกว่า 20,000 รายต่อปี อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษา อีกมากมาย

ในนามตัวแทนมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศัรทธา จิตกุศล เป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้มะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพทย์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ” เงินทุกบาทที่ท่านอุิทศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ” ซึ่งนอกจากนี้ ท่านผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศัรทธา จิตกุศล สามารถบริจาคเงินได้ที เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- Elven ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ทาง SCB EASY APP ของทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งรายละเอียดตาม ลิงค์นี้ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น