พิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้โรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาล 10 แห่ง

Photo US09122015-001

โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าสร้างเครือข่ายอัลตราซาวด์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน จัดพิธีมอบเครื่องตรวจอัลตราซาวด์เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 10 ในภาคอีสาน พุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลชุมชน ภายใต้โครงการโครงการ วิจัยพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย และการวิจัยทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาควิชารังสีวิทยา เป็นผู้มอบชุดเครื่องอัลตราซาวด์พร้อมระบบรับส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีและเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับโรงพยาบาลชุมชนเป้าหมาย ให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดีมีโอกาสตรวจอัลตราซาวด์ได้อย่างทั่วถึง

โรงพยาบาลเครือข่ายที่ร่วมลงนามความร่วมมือและรับมอบเครื่องอัลตราซาวด์ ได้แก่ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.บึงกาฬ โรงพยาบาลบ้านผือ จ.อุดรธานี โรงพยาบาลยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี โรงพยาบาลศรีสงคราม จ.นครพนม โรงพยาบาลอากาศอำนวย จ.สกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์ และโรงพยาบาลดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี