4 กุมภาพันธ์ 2562 คุณนงค์นุช นามแสง และครอบครัว

Nongnuch3

4 กุมภาพันธ์ 2562 คุณนงค์นุช นามแสง และครอบครัว บริจาคเงินเข้ามูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นเงิน 20,000 บาท เราขอขอบพระคุณในความกรุณาและความมีน้ำใจของคุณนงค์นุช นามแสง และครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง การบริจาคของท่านจะช่วยมอบโอกาสให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป