25 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีมุ่งมั่นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง

wccad-campaining-2-25-2019

กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีมุ่งมั่นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ นำโดย ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และคุณกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล พร้อมด้วยคณะพยาบาล จาก รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนภายในพื้นที่ รพ.ศรีนครินทร์ เป็นครั้งที่ 2 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งการตระหนักถึงภัยร้ายโรคมะเร็งท่อน้ำดี กิจกรรมในวันนี้ คณาจารย์และบุคลากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยของการเกิดโรค พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันและการดูแลรักษา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี และทางมูลนิธิฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กับประชาชนเพื่อช่วยกันส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นต่อไป