เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม “กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3” เพื่อการระดมทุนในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้มะเร็งท่อน้ำดี

News-2017-12-18-1-0001

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 มูลนิธิมะเร็งท่อดี นำโดย ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม เพื่อการระดมทุนในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้มะเร็งท่อน้ำดี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program
หรือ CASCAP) กับ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้สนับสนุนหลัก โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจลและ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหาการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาและความเลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นองค์กรกลางที่ประสานความร่วมมือในการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการผ่าตัดให้หายขาด (curative resection) จำนวน 500 ราย และได้รับการผ่าตัดประคับประคอง (palliative resection) อีกจำนวน 150 ราย ดังนั้น ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีจึง จัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัด
มะเร็งท่อน้ำดี” ขึ้น

ซึ่งในการจัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 3” รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นรองประธานคณะกรรมการ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยวาระสำคัญนี้ กล่าวถึงต้อนรับคณะกรรมการ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และการดำเนินการในจัดเตรียมกิจกรรม รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น