มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รับมอบเงินบริจาคจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

15 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดย คุณปรัชญา สังขจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ขอนแก่น และทีมเครือข่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้มามอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ มอบให้แก่โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเงิน 950,000 บาท ที่จะใช้สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้พื้นที่ และได้ส่งมอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านทางมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อช่วยเหลือโครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นจำนวนเงิน 2,131,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการผ่าตัด จำนวน 71 ราย ซึ่งมีผู้บริหารจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิฯ และ นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ตัวแทนรับมอบเงินบริจาค
ในนามของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นความสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคอีสาน และได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมายังมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอย่างดีเสมอมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น