มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ๒ ภาคีเครือข่าย สนับสนุนการผ่าตัด ๕๐๐ ราย

News_MOU1_0002

“ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี มีเฮ !! ” มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ๒ ภาคีเครือข่าย สนับสนุนการผ่าตัด ๕๐๐ ราย รายละ สามหมื่นบาท กระทรวงสาธารณสุข MOU ร่วม มข. โครงการ “ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ” โดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการ CASCAP สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี อันเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาโดยเฉพาะการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดี ที่ยังล่าช้าและมีความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งเป้าให้การสนับสนุนแก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ๕๐๐ ราย

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผ่าตัด หวังผลหายขาด ให้แก่ทีมผ่าตัด โดยมีการบันทึกและส่งข้อมูลการผ่าตัดในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Isan Cohort ของ โครงการ CASCAP เพื่อติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อไป ส่วนด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดี เช่น ห้องผ่าตัด เครื่องมือ บุคลากร เพื่อเพิ่มการให้บริการรักษาผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการของราชการ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดและการบริการรักษา ทำให้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดและการรักษาโรคดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น