มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

news-december-8-2017

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทน คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียนเสนอขอท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และร่วมปรึกษาหาในการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรม ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่ง กิจกรรมนั้นคือเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้รู้ถึงภัยร้ายเพชรฆาตเงียบ ที่คร่าชีวิตชาว ขอนแก่น และชาวอีสาน กว่าปีละ 20,000 รายต่อปี เพราะโรคมะเร็งท่อน้ำดี และให้เข้าใจปัญหาว่าพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่ง ยังต้องมีการระดมทุน เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ชาวคนขอนแก่น มาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ให้ความตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของโรคนี้ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคคนจน เป็นมะเร็งคนจน ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดียากไร้ แลผู้ที่ดูแลขาดทุนทรัพย์ ไม่สามารถมีกำลังทรัพย์ในการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ให้หายขาดได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก นอกจากนี้ “เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี” มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นองค์กรกลางที่ประสานความร่วมมือในการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการผ่าตัดให้หายขาด จำนวน 500 ราย และได้รับการผ่าตัดประคับประคอง อีกจำนวน 150 ราย ดังนั้นทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ยังการเงินอีกเป็นจำนวนมากในการรักษา เพราะกระทรวงสาธารณสุข หรือแม้แต่โรงพยาบาล ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด เพราะโรคนี้เป็นโรคคนจน