มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มอบเครื่อง Teleconference เพื่อการประชุมทางไกล แก่ ทีมศัลยแพทย์ มข.

News2017-11-01-N1_0001-60f40ae8be

เช้าวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญ ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ มข. ได้รับข่าวดีจาก มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่ง ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็นประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คนปัจจุบัน เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารการประชุมทางไกล หรือ Teleconference เพื่อให้ทีมศัลยแพทย์ ใช้ในการร่วมประชุมทางไกล โดยเฉพาะโรงพยาบาลเครือข่ายโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในการปรึกษา ให้ความรู้ การวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคได้ ถูกต้องแม่นยำ ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ที่การปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในการผ่าตัด ซึ่งเดิมทีนั้น เครื่อง Teleconference จำนวนและเทคโนโลยี ไม่เพียงพอ เป็นปัญหาในการเชื่อมต่อ ไม่มีความเสถียร ซึ่ง ท่านประธานมูลนิธิฯ นั้น ได้ร่วมปรึกษา คณะกรรมการในการจัดหาเครื่อง ว่าเห็นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น