มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561

mar-22-2019-board-meeting

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2562 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อาทิ โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา, เรื่องแผนการดำเนินงานและการขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2562 รวมถึงการนำเสนอช่องทางประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น