คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล (เฮียเคี้ยง) บริษัท เคี้ยงขอนแก่น จำกัด สมทบทุนบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เป็นจำนวนเงิน 102, 220 บาท

2019-7-22-article-photo

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล (เฮียเคี้ยง) บริษัท เคี้ยงขอนแก่น จำกัด ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 73 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โดยทางครอบครัวอภิชนตระกูล และแขกผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันทำบุญสมทบทุนบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อช่วยแหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 102, 220 บาท ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณในความกรุณาและความมีน้ำใจของคุณนรินทร์ อภิชนตระกูล (เฮียเคี้ยง) และครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง การบริจาคของท่านจะช่วยมอบโอกาสให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป